ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี