สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561

วันที่ 12 มี.ค. 2561


ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document