วันที่ 12 / 01 / 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 / 12 / 2560

งานสานสัมพันธ์ Night Party 2017 ของโครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลลพบุรี...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 / 12 / 2560

เยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา ภาคเช้าที่โรงเรียนบ้านเขาขวาง บ่ายโรงเรียนบ้านแก่งเสือเต้น...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 08 / 12 / 2560

ค่ายเยาวชนพอเพียงแห่งจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 2...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 07 / 12 / 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีร่วมจัดงานประจำปีพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิประจำปี 2560...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 04 / 12 / 2560

พิธี พ่อลูกใจใส ใส่ใจวิถีพุทธ รร.บรรจงรัตน์...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 25 / 11 / 2560

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 / 11 / 2560

ศธจ. พบผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 / 10 / 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และวัดเสาธงทองร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 / 10 / 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเข้ารวมพิธีพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพฯ ณ วัดวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ลพบุรี...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 / 10 / 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีพร้อมคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ปฏิบัติหน้าที่ซี่งแสดงออกความจงรักภัคดี ณ พระเมรุมาศจ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 24 / 10 / 2560

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 23 / 10 / 2560

พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 10 / 2560

เวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ โรงเรียนต้นแบบ “เด็กกตัญญู แทนคุณแผ่นดิน”...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 10 / 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 05 / 10 / 2560

โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 / 09 / 2560

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 / 09 / 2560

การติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2560...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 / 09 / 2560

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดลพบุรี...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 07 / 08 / 2560

ศธจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม ปลูกข้าวปลูกปัญญา ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล...

โดย ผู้ดูแลระบบ